Hardicraft's Crochet Talent

Photo

Ben jij ontzettend goed in haken en het ontwerpen van je eigen haakcreaties?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Doe mee met onze haakwedstrijd en maak kans op geweldige prijzen! 
Wat kun je winnen?

1e prijs:
€250,- én jouw creatie wordt als haakpakket uitgegeven door hardicraft!

2e prijs:
Hardicraft/garenpakket t.w.v. €150,-, bestaande uit verschillende haakpakketten van Hardicraft, garens, haaknaaldenset

3e prijs:
Hardicraft/garenpakket t.w.v. €100,-, bestaande uit verschillende haakpakketten van Hardicraft, garens, haaknaaldenset

Meld je aan! Dan krijg je een bevestigings mail met daarbij het inschrijfformulier!
Stuur je gehaakte creatie inclusief het geschreven patroon en inschrijfformulier vóór 3 september 2019 naar:

Hardicraft 
O.v.v. Crochet Talent
Aquamarijnstraat 155
7554 NP Hengelo


———————-

RICHTLIJNEN VOOR DEELNAME:

 • Je haakt en schrijft je eigen patroon (je houdend aan de richtlijnen van Hardicraft)
 • Maximaal 6 kleuren ( verdeeld over ca. 175 gram garen) Gebruikte kleuren moeten uit onderstaande formaat bolletjes garen komen en een ruime marge overhouden (ca.10%):
  • Kleine kleur accenten - 10 gram
  • Middel kleur accenten - 25 gram
  • Grote kleur accenten - 50 gram
 • De volgende fournituren mogen eventueel gebruikt worden:
  • Veiligheidsoogjes 6mm
  • Veiligheidsoogjes 10mm
  • Rammeldoosje
  • Max 60cm borduurgaren voor kleuraccent
  • Houten bijtring  7 cm

Met aanmelding ga je automatisch akkoord met onze wedstrijd voorwaarden.

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Geldende voor Hardicraft Crochet Talent 2019

1. Algemene voorwaarden voor deelname

 • Inzending voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van het gehaakte item te zijn. Indien met de ingezonden haakcreatie op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 • Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 • Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien: het gehaakte item naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
 • Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
 • Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
 2. Inzendingen
 • Inzendingen kunnen uitsluitend via post aangeleverd worden.
 • Inzenden van gehaakte items is mogelijk van 25 juni t/m 2 september 2019 en dienen 3 september bij ons binnen te zijn.
 • Te laat ingezonden gehaakte items worden geweigerd, deze gehaakte items worden niet beoordeeld of gebruikt.
 • De gehaakte items moeten worden ingezonden volgens de richtlijnen aangegeven door Hardicraft. Gehaakte items die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 • De inzendingen moeten zijn voorzien van een volledig en ondertekend inschrijfformulier van de maker. Indien de inzender niet de maker is, dan worden de gegevens van de maker uitdrukkelijk vermeld. De maker geldt dan als deelnemer, niet de inzender.
 • Alle inzendingen worden en blijven eigendom van Hardicraft bv. en zullen in beginsel niet geretourneerd worden naar deelnemers, tenzij hierover anders wordt overeengekomen door gezamenlijke partijen.
 3. Bijzondere voorwaarden voor deelname
 • Per deelnemer mag je onbeperkt gehaakte items inleveren.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat de gehaakte item(s) worden getoond tijdens de bekendmaking op 9 september 2019 in Hengelo. Deelnemer krijgt hier ook een uitnodiging van.
4. Jurering en prijs
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van o.a. de volgende criteria:
  1. de kwaliteit van het gehaakte item;
  2. de originaliteit c.q. creativiteit;
  3. de toepassing van het thema
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden gehaakte item.
 • De prijswinnaars worden bekend gemaakt via publicatie op de website: www.hardicraft.com en via Instagram en facebook van Hardicraft.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 9 september 2019
 • De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende gehaakte item c.q. hun werk en werkwijze.
 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende gehaakte items zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
5. Auteursrechten en gebruik
 • Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de gehaakte items
 • Deelnemers gaan ermee akkoord dat de auteursrechten op de ingezonden gehaakte items in alle gevallen overgedragen wordt naar Hardicraft bv.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden gehaakte item. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de gehaakte items – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van het gehaakte item, via welke media dan ook.
 • In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden gehaakte items – ook indien dit geen winnende gehaakte items zijn – tot in lengte van dagen na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. 
 • Het staat de wedstrijdorganisatie, de jury, Hardicraft bv. vrij om de door de deelnemer ingezonden gehaakte items te bewerken, te combineren of anderszins te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet in het kader van het wedstrijdverslag.
 • Het staat Hardicraft bv. vrij om het winnende gehaakte item verder te ontwikkelen en verkopen zonder verdere toestemming van de deelnemer, met behoud van het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van het gehaakte item, via welke media dan ook.
6. Overige bepalingen
 • De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.


| Meer